På metern rätt? Om Trädgårdsgraven i Jerusalem.

Det finns två platser som skulle kunna vara den genuina platsen för korsfästelsen och gravsättningen av Jesus. Uppståndelsekyrkan är byggd över en av dessa platser och besöks årligen av massor med människor. Den andra, ”Trädgårdsgraven” ligger en liten bit utanför stadsmuren. Om man googlar på dessa platser och läser i ämnet, finner man att forskare idag bedömer Uppståndelsekyrkan som mer trolig plats för Jesu död och gravläggning. Bland annat bedömer man att graven som huggits ut i Trädgårdsgraven är lite för gammal (300-400 år för gammal), samt att man i Uppståndelsekyrkans grav hittat inhuggna symboler som skulle tala för att de första kristna betraktat denna grav som Jesu grav. 

Under vårt besök hann vi inte med Uppståndelsekyrkan, men i stället Trädgårdsgraven. En oerhört stark upplevelse, där man kunde få en bild av hur det scenario som man läst om åtskilliga gånger i evangelierna utspelats. 

Det finns även argument som skulle kunna tala för att Trädgårdsgraven är ”rätt plats”. Argumenten relaterar till bibeltexter, så hela resonemanget bygger naturligtvis på att man kan acceptera detta material som trovärdiga källor.

1. Platsen ligger på ”Moria berg”. Image

På denna plats ska Abraham ha stått i begrepp att offra sonen Isak, vilket ju är den gammaltestamentliga parallellen till det tillfälle när Gud offrar sin son (Jesus). Under Jesu tid sägs Moria berg ha varit som högst på den plats från vilken min bild tagits. Under Salomos tid, när templet byggdes, förvandlades platsen till ett stenbrott, varpå ”dödskallen” antagligen fick sin form (mitt antagande). Vid muren ser man hur berget stuckit upp före stenbrottet.

2. ”När de kom till platsen som kallas Skallen…” (Lukas 23:33). Image

Bilden togs för omkring 100 år sedan och är inte svår att likna vid en skalle. Idag har man fyllt upp svackan och därmed dolt ”munnen” med en busstation. 

3. Platsen låg utanför staden (”Detta lästes av många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden” (Johannes 19:20). Tillgängliga uppgifter för avstånd till Golgota stämmer bra med Trädgårsgravens position.

4. Platsen låg nära en trädgård (Johannes 19:41). Vid platsen för Trädgårdsgraven har man vid utgrävningar bland annat funnit en vinpress. 

Image

 

Vinpressen lär vara 50 % större än den som normalt användes av en familj. Fyndet bekräftar existensen av en mindre vingård eller vinodling.

5. Romarna brukade ha avrättningsplatserna vid större vägar. Den aktuella platsen ligger i direkt anknytning till såväl vägen till Damaskus som till Jaffa. 

På platsen har man funnit omkring fyrtio gravar.  Det är rimligt att dra slutsatsen att platsen för den avlidne låg innanför öppningen till höger (Markus 16:1-8).I området ligger endast två gravar med den ”inredningen”, varför man kan tänka sig att det är just denna grav som Jesus låg i. Eller i alla fall att Jesu grav kan ha sett ut som den vi besökte.Image

Guidens mening är tänkvärd: ”På frågan om detta är den rätta platsen för Jesu död och uppståndelse säger jag att att jag kan vara hundra procent säker på att man inte kan vara säker”. Det viktiga är inte om han dött och uppstått just här utan att han lever i våra hjärtan”. men det är stort att ha varit dit. Till platsen där allt ägde rum. Antingen på metern rätt eller i alla fall på kilometern rätt.

Image

I efterhand lägger jag in följande länk: http://teologiforum.wordpress.com/2009/04/15/golgata/

Annonser